Menopause

 


Product Image Item Name-
Geng Nian An Pian (Menopause Tablet)

Geng Nian An Pian (Menopause Tablet)

 Pian Gengnianan, Gengnianan pian, climacteric-syndrome-relieving tablet. Functions and Indications: To enrich yin and clear heat, eliminate...
Geng Nian An Wan

Geng Nian An Wan

Geng Nian An Wan Description: Change Age Peacefully Pills Category: Nourish and Tonify Yin Ingredients: Zhen Zhu Mu (Concha Margaritifera) 19.87% Fu...
Jia Wei Xiao Yao Wan (Anti-stress pills)

Jia Wei Xiao Yao Wan (Anti-stress pills)

It also called Jiawei Xiaoyao Wan or anti-stress pills, literally called Free & Easy Wanderer Plus Teapills, Jia Wei Xiao Yao Wan is best for...
Jia Wei Xiao Yao Wan (LivEase Plus)

Jia Wei Xiao Yao Wan (LivEase Plus)

Jia Wei Xiao Yao Wan (LivEase Plus)    Zhi Zi  (Fructus Gardeniae)       16.67%   51 Mu Dan Pi  (Cortex  Moutan)      16.67%...
Kun Bao Wan

Kun Bao Wan

It can help to reduce symptoms of the menopause Main Function: Reducing hot flashs,night sweating. Regulating the flow of qi.Regulation hormones...
Xiao Yao Wan (Free & Easy Wanderer)

Xiao Yao Wan (Free & Easy Wanderer)

Xiao Yao Wan Xiao Yao Pian Chai Hu (Radix Bupleuri) 14.30% Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) 14.30% Bai Shao (Radix Paeoniae Alba) 14.30% Bai Zhu ...
Zhi Bai Di Huang Wan

Zhi Bai Di Huang Wan

Zhi Bo Di Huang Wan (Yin Deficiency with Heat) Mu Dan Pi 牡丹皮(Cortex Moutan) 10.00% Shu Di Huang 熟地(Radix Rehmanniae...
Zhi Bai Di Huang Wan

Zhi Bai Di Huang Wan

It also called Zhibai Dihuang Wan, Zhi Bo Di Huang Wan, zhi bao di haung wan, zhibao dihaung wan or Eight Flavor Rehmanni. Current Ingredients: Radix...

Your IP Address is: 54.81.48.159
Copyright © 2016 chineseherbs.org.uk. Powered by chineseherbs.org.uk